Preskoči na vsebino
Nepremičninsko pravo

Nepremičninsko pravo

Na predmetnem področju strankam celokupno svetujemo in sicer v zvezi z vsemi vidiki stvarnih in obligacijskih pravic na nepremičninah. S predmetnim področjem se praktično sreča skoraj vsaka pravna in fizična oseba, prav tako pa odvetniško delo na predhodno opisanih področjih ni mogoče brez podrobnega poznavanja celotnega korpusa nepremičninskega prava. Na zadevnem področju tako pripravljamo vse vrste pravnih poslov oz. zastopamo stranke v pogajanjih v zvezi z njihovo sklenitvijo, pogosto pa stranke tudi zastopamo v sodnih sporih v zvezi z (ne)obstojem stvarnih pravic ter pri usklajevanju zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Obstoječe stranke zastopamo tudi v nepravdnih postopkih v zvezi z nepremičninami oz. urejanjem njihovega stanja (razdružitve solastnine in skupne lastnine, vzpostavitve etažne lastnine, ipd.).