Preskoči na vsebino

Direktor, Partner, Odvetnik

MARKO ZAMAN

Marko Zaman - Direktor, Partner, Odvetnik

 • Odvetnik
 • Upravitelj v postopkih insolventnosti

Področja delovanja:

 • Prestrukturiranje in insolvenčno pravo
 • Bančništvo in finance
 • Gospodarsko pravo
 • Korporacijsko pravo / združitve in prevzemi
 • Zastopanje strank
 • Gradbeno pravo
 • Energetika

Licence:

 • Odvetnik (2008)
 • Upravitelj v postopkih insolventnosti (2007)

Tuji jeziki:

 • angleščina, hrvaščina, srbščina

Članstva:

 • član izpitne komisije za strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (insolvenčno pravo) (2017)
 • Odvetniška zbornica Slovenije (2009)
 • Zbornica upraviteljev Slovenije (2007)
 • predsednik Zbornice upraviteljev Slovenije (2013-2021)
 • član komisije Gospodarske zbornice Slovenije za gospodarsko pravo
 • član stalne liste arbitrov pri KDD d.d.
 • član skupine za pripravo zakonov s področja insolventnosti
 • član implementacijske komisije za insolventno zakonodajo pri Ministrstvu za pravosodje
 • član odbora za insolventno zakonodajo v Odvetniški zbornici Slovenije

Pravna izobrazba:

 • Pravniški državni izpit (2008)
 • Izpit za upravitelja v postopkih insolventnosti (2007)
 • Strokovni izpit iz upravnega postopka (2010)
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Univerzitetni študij prava (2000-2005)

Delovne izkušnje:

 • Odvetnik, Odvetniška pisarna Zaman d.o.o. (2013)
 • Odvetnik, Odvetnik Marko Zaman, Ljubljana (2010 – 2013)
 • Odvetniški kandidat, Odvetnica Carmen Dobnik, Ljubljana (2008-2010)
 • Odvetniški pripravnik, Odvetnica Carmen Dobnik, Ljubljana (2006-2008)

Objave:

 • Položaj upravitelja in stroški stečajnega postopka, Pravosodni bilten, letn. 35,
  št. 2, 2014, str. 267-277.
 • Vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na zahtevke delničarjev za izplačilo dividend ali zneskov na podlagi rednega zmanjšanja osnovnega kapitala, (Prispevek za Dneve insolvenčnega prava 2018)
 • Poroštvo ali zavarovanje hčerinske družbe za obveznosti družbe matere (Zbornik Aktualna vprašanja gospodarskega prava 2017)
 • Prisilna poravnava nad srednjo ali veliko družbo – prikaz primerov dobre prakse (E-zbornik za Dneve insolvenčnega prava 2016)
 • Poslovna odškodninska odgovornost poslovodstva pri nakupu kontrolnega deleža (Zbornik Sodobno obligacijsko pravo 2021)
 • Razmejitev med institutom spremenjenih okoliščin in institutom nemožnosti izpolnitve (Zbornik Sodobno obligacijsko pravo 2023)
 • Posodobljena vloga in naloge upravitelja in upniškega odbora, Zbornik sodobno insolvenčno pravo 2021
 • Zastavna pravica, PiD, 44, št. ¾, 2018
 • Izvedba refinanciranja z odkupom terjatev, primeri dobre prakse, DIP/2017
 • Finančna reorganizacija v postopku prisilne poravnave, diplomsko delo, leto 2005.
 • Pravne možnosti upnikov v postopku prisilne poravnave nad srednjo in veliko družbo, prispevek na konferenci, Dnevi slovenskih pravnikov 2014, št. 6/7, str. 976 – 984.

Predavanja:

 • Osebni stečaj (XIV. Dnevi civilnega in gospodarskega prava, Portorož, 2016)
 • Pravne možnosti upnikov v postopku prisilne poravnave nad srednjo in veliko družbo, prispevek na konferenci, Dnevi slovenskih pravnikov 2014, št. 6/7, str. 976 – 984.
 • Prisilna poravnava nad srednjo ali veliko družbo – prikaz primerov dobre prakse, Dnevi insolventnega prava (Portorož, 2016);
 • Prestrukturiranje podjetij, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (2015)
 • Položaj upravitelja in stroški stečajnega postopka, Šola stečajnega prava 2014, Čatež ob Savi
 • O stečajnem postopku: Stavbna pravica v stečaju, prevzem premoženja v stečaju, Odškodninska odgovornost poslovodstva in upraviteljev v insolventnih postopkih in obračun stroškov stečajnega postopka, NLB, Akademija za upravljanje problematičnih naložb (2015);
 • Primeri dobre prakse v prisilnih poravnavah, začetih na predlog upnikov, šola ZFPPIPP, Nebra d.o.o. (2015);