V luči usmeritev globalnega in zlasti evropskega gospodarstva k načelu trajnostnega razvoja so na predmetnem področju tako gospodarski subjekti kot tudi posamezniki vse večkrat udeleženi v pravnih razmerjih v zvezi s proizvodnjo ter dobavo vseh vrst energije, temu pa v celoti sledi tudi naša odvetniška pisarna. Na predmetnem področju strankam svetujemo in jih zastopamo pri sklepanju pravnih poslov v zvezi s proizvodnjo in dobavo vseh vrst energije. Za gospodarske subjekte pripravimo vse potrebno tudi za ureditev dalj trajajočih razmerij z več vpletenimi stranmi, ki na podlagi inovativnih načinov financiranja pripomorejo k vse širši proizvodnji in izrabi energije, pridobljene iz obnovljivih virov.