Gradbeno pravo se je v sodobnem svetu razvilo v več kot le eno izmed vej gospodarskega prava. Dobro obvladovanje gradbenega prava zahteva poznavanje in sposobnost povezovanja več pravnih področij ter razumevanje specifičnih in zapletenih dejanskih vprašanj, ki nastajajo v praksi. Našim strankam nudimo pomoč pri vsakem izmed njih; tako svetujemo in sodelujemo pri pripravi vseh vrst pravnih poslov, pridobivanju financiranja projektov in pridobivanju različnih soglasij ter dovoljenj, jih zastopamo v upravnih, inšpekcijskih in pravdnih postopkih.